Artyści

Katalog twórców

W tym miejscu pokazujemy profile artystów, z którymi mieliśmy okazję współpracować. Tworzyli dla nas najlepsi – zarówno początkujący, jak i wybitni i uznani projektanci i rzeźbiarze.

 

Drapikowski Kamil

Kamil Drapikowski jest absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom zrealizowany pod kierunkiem prof. S. Radwańskiego obronił z wyróżnieniem w roku 2005. W swoich pracach stara się sformułować wypowiedź tak, aby była ona czytelna, ale nie dosłowna, łącząc to co dawne i odległe z formą współczesnego wyrazu. Językiem plastycznym opisuje to co metafizyczne kreując wrażliwość odbiorcy, pozostawiając mu jednak przestrzeń do interpretacji. Swoją współczesną formę wypowiedzi artystycznej często formułuje stosując dawne techniki rzeźbiarskie.

Poczytaj o artyście strona artysty

Dyląg Michał

Michał Dyląg (1962) twórca urodzony w Polsce. Sztukami plastycznymi nasiąkał od dzieciństwa w artystycznej rodzinie. Rzeźbiarz i projektant form użytkowych i unikatowych, który podstawy sztuki i rzemiosła zdobywał w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uzyskaną wiedzę i umiejętności rozwijał poprzez działania artystyczno-rzemieślnicze w szerokim zakresie dyscyplin plastycznych. Twórcze prace we wszystkich rodzajach materiałów rozwinęły u Niego elastyczność działania połączoną z charakterystycznym sposobem kształtowania bryły oraz płaszczyzny. Kompozycja przestrzeni, powierzchni, linii czy koloru podlega wnikliwemu wyważeniu, przekazując doskonałość materiału, wydobywając z niego piękno materii samej w sobie. W Jego wytworach pozostają zatopione myśli kreujące siłę przeżycia na falach ludzkich losów.

Poczytaj o artyście

Molenda Marian

Urodził się w Baranowie Lubelskim w 1958 roku, jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studiował na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku w pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszenki. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1983 roku. W latach 1983–1984 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za długoletnią pracę pedagogiczną. Jest kierownikiem Katedry Sztuk Pięknych, prowadzi Pracownię Rzeźby na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego z tytułem profesora zwyczajnego.

Poczytaj o artyście strona artysty

Pichurski Wit

Poczytaj o artyście

Piechnik Jerzy

Poczytaj o artyście

Pietrusa Stanisław

Stanisław Pietrusa urodził się w roku 1945 w Stryszawie, woj.małopolskie. Ukończył Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (dyplom w 1971 roku). Rzeźbiarz, medalier. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw rzeźb i medali w kraju i za granicą, a także licznych plenerów ogólnopolskich i międzynarodowych. Autor wielu realizacji rzeźb plenerowych, między innymi w Galerii Rzeźby Śląskiej w Chorzowie, Parku Leśnym w Katowicach, Łańcucie, Koźminie Wielkopolski, Trzyńcu i Ostrawie (Czechy). Długoletni nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej.

Poczytaj o artyście

Schneider Horst

Poczytaj o artyście

Słowik Kamil

Rzeźbiarz, projektant, absolwent Akadami Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Działa na polu rzeźby w przestrzeni publicznej, konserwacji dzieł sztuki oraz projektowania. Uczestnik ogólnopolskich konkursów rzeźbiarskich. Autor medalu im. Marii Grzegorzewskiej i pomnika Wojciecha Roberta Portiusa w Krośnie, nagrodzony uczestnik konkursu na pomnik Rodziny Jednorożców w Łodzi. W swojej twórczości najchętniej podejmuje tematy związane z człowiekiem w relacji do współczesności, a także wzajemnej relacji form.

Poczytaj o artyście strona artysty

Thorarinsdottir Steinunn

Poczytaj o artyście strona artysty

Thorsteinsson Orn

Poczytaj o artyście