23.08.2022

PLAQUES ON THE ZWIERZYNIECKI BRIDGE IN WROCLAW