Brońmy Swego Opolskiego

Miejsce instalacji: Opole

Autor: Andrzej Czyczyło

Słów kilka o dziele: