Jerzy Grotowski

Miejsce instalacji: Opole

Autor: Marian Molenda

Słów kilka o dziele: