Jonasz Kofta

Miejsce instalacji: Opole

Autor: Marian Molenda