Nikita Chruszczow

Miejsce instalacji: Am Salzhaff Niemcy

Autor: Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec i Marek Maślaniec