Popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Miejsce instalacji: Opole

Autor: Marian Molenda