Smok Miluś

Miejsce instalacji: Lubin

Autor: Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec i Marek Maślaniec