Sóweczka

Miejsce instalacji: Białowieża

Autor: Marek Maślaniec i Agnieszka Świerzowicz-Maślaniec

Słów kilka o dziele: strona w budowie