Edmund J. Osmańczyk

Miejsce instalacji: Opole

Autor: prof. Marian Molenda