Kontakt

Artystyczna Odlewnia Metali

ART-ODLEW sp. z o.o.


ul. Północna 20
45-805 Opole


tel. +48 77 454 09 37

art-odlew@art-odlew.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS: 0000375717,
NIP: 7542841142 | REGON: 160054055

Kapitał zakładowy : 300000 PLN

Napisz do nas