EU projects

We invite you to read the information about EU projects, which we implemented in Art Odlew.

Projekty w trakcie realizacji

Implementation of an innovative technology of making artistic casts on the basis of layered ceramic moulds in the technology of melted wax models

Artystyczna Odlewnia Metali Art-Odlew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania Badania na rynek pod nazwą: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wykonywania odlewów artystycznych na bazie warstwowych form ceramicznych w technologii wytapianych modeli woskowych” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.01-16-0007/21.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz potencjału technologicznego firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę krajową technologii wykonywania odlewów artystycznych na bazie warstwowych form ceramicznych w technologii wytapianych modeli woskowych w oparciu o wykorzystanie autorskiego stelaża ceramiczno-stalowego zapewniającego odpowiednie parametry wytrzymałościowe zestawu modelowego.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę hali produkcyjnej oraz inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe niezbędne do znacznej modyfikacji procesu technologicznego, którego efektem będzie wprowadzenie
przez Beneficjenta dużych, średnich oraz małych rdzeniowanych odlewów wykonanych w pojedynczym podejściu przy odwzorowaniu drobnych skomplikowanych szczegółów rzeźby, jak również faktury materiałów nadanych przez artystę.

Czas realizacji: 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r

Wartość projektu: 9 272 757,09 zł

Wysokość dofinansowania: 4 032 985,00 zł

Enquiries